Hjärnskada

Stöd till personer med hjärnskada.

Full rehabilitering är inte alltid möjligt för den som har en hjärnskada. Men med personlig assistans och stöd till personer med hjärnskada så kan man ändå nå en nivå där personen kan fungera på ett normalt sätt.

Hjärnskador kan yttra sig på olika vis och det är inte alltid som vi är medvetna om personer i vår närhet som faktiskt lever med den här typen av funktionsnedsättning. Om den hjärnskadade får rätt typ av stöd och viktiga insatser som träning, så kan han eller hon minska på symptomen av skadan. Den hjälp som vi kan erbjuda vid hjärnskador är ovärderlig både för den som har funktionsnedsättningen och för anhöriga som givetvis upplever en stor lättnad av att se en så stor och positiv förändring.

En förvärvad hjärnskada

Vid en förvärvad hjärnskada så är det ofta så att man upplever ett visst kaos. Skadan uppstår snabbt och för vänner och familj så kan det vara svårt att veta hur man ska hantera problemen som följer skadan. För många så är det vanligt att man först snabbt blir bättre för att sedan uppleva hälsoproblem som kan vara svåra att hantera. Exempel på dessa är:

  • Trötthet och svårigheter att tänka
  • Minnesnedsättning
  • Koncentrationssvårigheter
  • Försämrad simultanförmåga
  • Försämrad motorik
  • Språkliga problem
  • Nedsatt balans och rörlighet
  • Problem med att kontrollera muskler och rörelser

Det är ju inte alltid så att symptomen märks tydligt för alla som finns i den hjärnskadades närhet och man kan trots sin skada verka fullkomligt normal. Men saker som minnessvårighet och trötthet är besvärliga, och det är viktigt att man får stöd både med rehabilitering och med att klara av vardagen.

Rehabilitering

Vi på TRF Assistans arbetar med stöd till personer med hjärnskada och utformar vår assistans i enlighet med de behov som föreligger. Vad gäller rehabilitering så är det inte alltid så att man kan räkna med att bli helt återställd. Regelbunden träning kan leda till att man till exempel blir bättre på att kontrollera sina muskler och därmed kan röra sig på ett normalt sätt då orken finns men att man kanske återgår till att halta under tröttsamma perioder. Vid svårare hjärnskada så kan assistansen innebära hjälp med vardagsuppgifter och sådant som kanske rent fysiskt är omöjligt för den hjärnskadade att själv klara av såsom att klä på sig och sköta sin hygien.

Ett bättre liv

Även om det är så att man har konstaterat att hjärnskadan inte kommer att kunna läkas så vet vi av erfarenhet att assistans kan ge ett mycket bättre liv. Med nya rutiner och en hjälpande hand så kan man trots allt leva ett innehållsrikt liv och uppleva en frihet som tidigare inte var möjlig. Det här är också något som är positivt för anhöriga som även de upplever en lättnad och glädje tack vare stödet.