Funktionshindrade

Stöd för personer med funktionsnedsättning.

Barn behöver trygghet i större utsträckning än vuxna men för alla med funktionsnedsättning så är det otroligt viktigt med trygg och kunnig hjälp. Den personliga assistenten kan bli en enorm tillgång på så många olika sätt.

Ett barn eller en vuxen som har någon form av funktionsnedsättning kan vara på samma nivå mentalt som jämnåriga, men funktionsnedsättningen gör förstås att livet ser väldigt annorlunda ut. På TRF Assistans så är trygghet ett av ledorden, och det här ordet är otroligt viktigt då det handlar om personlig assistans för funktionshindrade. Det är välkänt att assistansanvändare som får rätt form av hjälp och stöd kan fungera på ett sätt som inte bara förgyller deras eget liv utan också resten av deras omgivning. Genom att stötta och assistera så förändras verkligheten för samtliga inblandade och det får mycket positiva effekter.

Delaktighet

Oavsett om man är barn eller vuxen så har man ett medfött behov av att höra till och vara en del av sin omgivning. Även om man möter snälla människor som gärna vill vara ett stöd så kommer de inte att kunna fungera som en personlig assistent som har specialkompetens. Det krävs nämligen god kunskap om hur man kan hjälpa den funktionshindrade i olika situationer. Den här typen av arbete innebär inte bara att man vet hur man ska hantera hjälpmedel som rullstolar på rätt sätt, man måste även ha finkänslighet för vad som ska göras och när. Det är det här som vi på TRF Assistans är så bra på och det beror på att vi har erfarenheten som krävs i kombination med specialistkunskap.

God kommunikation

Förutom att klara det rent tekniska och sätta sig in i assistansanvändarens livssituation och schema så måste man även få till en god kommunikation. Här är det förstås så att olika individer har olika behov och assistenten måste vara mycket lyhörd. Av erfarenhet så vet vi att det här även gäller i motsatt riktning. När den som fungerar som assistent och den som får assistans har en god kommunikation så kan man jobba tillsammans och skapa en tillvaro där det finns plats för utveckling.

Livslust

Personlig assistans för funktionshindrade handlar många gånger om att skapa livssituationer där man får livslust och glädje i tillvaron. När den som är funktionshindrad upplever glädje och hopp så smittar det av sig på assistenten som även han eller hon får en djupare mening i tillvaron. Det här är otroligt positiv spiral som vi ofta ser då samarbeten fungerar precis som de ska. Med en personlig assistent som man trivs med så blir det plötsligt möjligt att göra och uppleva sådant som man tidigare bara drömde om. Livet får en helt ny kvalitet och det här är värt så mycket för alla som berörs.