Autism

Personlig assistans för personer med autism.

I filmens värld så kan autism verka charmerande och spännande men den som lider av denna funktionsnedsättning behöver hjälp. En personlig assistent för personer med autism kan göra den stora skillnaden mellan ett oerhört svårt liv och ett liv fullt av mening.

Autism är en typ av funktionsnedsättning som kan se ut på många olika sätt. Av filmer från Hollywood så kan man få intrycket av att det rör sig om människor som är otroligt begåvade men lite besynnerliga, men så enkelt är det förstås inte. Den som lider av autismen behöver hjälp, och idag så är det inte helt lätt att finna professionell personlig assistans för personer med autism. Bara för att man har jobbat med äldre och barn tidigare så betyder det ju inte att man klarar av alla utmaningar och situationer som uppstår då man tar hand om den autistiske personen.

Personlig assistans

Assistansen som ges till den autistiske personen ska vara ett stöd, och helst så ser man förstås att det här stödet ges av en enskild person, men i vissa fall så kan man behöva hjälp av fler. Det som är väldigt viktigt i sammanhanget är att personen med autism upplever en trygghet med den som vårdar och stöttar, och det ska alltid vara så att man får en valfrihet och möjlighet att byta assistent om detta behövs. Vi på TRF Assistans tycker att det här är mycket viktigt för att man ska nå en situation som fungerar för alla parter, och vi är alltid lyhörda för kommentarer för att på så vis kunna erbjuda den allra bästa servicen.

Omfattande hjälp

Det kommer förstås att skilja sig mellan olika personer, men man ska kunna räkna med följande typ av hjälp från den personlige assistenten:

  • Hjälp med personlig hygien
  • Hjälp med påklädning och avklädning
  • Hjälp med måltider
  • Hjälp med kommunikation

I vissa fall så kan det även vara så att man behöver ett stöd för att klara sig i samhället med studier och för att kunna ta del av olika typer av verksamheter som till exempel arbete.

Äntligen någon som förstår

För många som får diagnosen autism så kommer detta som en lättnad. När man kan få hjälpen som krävs för att klara av vardagen så ger det en känsla av att vara förstådd och inte längre sedd som en märklig person med psykiska problem. Dessutom så räddar assistansen liv för det finns personer med autistm som har problem med epilepsi och andra hälsotillstånd som gör att de inte bör sova ensamma.