Assistansersättning

Vägledning för personlig assistans hos Försäkringskassan.

>Kommuner, landsting och försäkringskassan kan alla vara källor till stöd för den som lever med en funktionsnedsättning. Precis hur stort eller vilket stöd man kan få beror på den specifika funktionsnedsättningen och hur reglerna ser ut där man bor.

Vi vet att det inte alltid är så lätt att få rätsida på de blanketter som man ska fylla i för att få ersättning. Det kan till och med vara så att man inte ens är medveten om den typ av assistansersättning som man faktiskt har rätt till. Även om kommuner och landsting har valt att dra ner på den här typen av stöd så är det fortfarande så att man hjälper människor med funktionshinder med ersättning för personlig assistans, så det är väl värt att se närmre på vad som ska göras och att ge blanketterna och myndigheterna lite extra tålamod.

Ansöka om ersättning för assistans

För att ansöka om ersättning för assistans så behöver man vägledning. Proceduren hos Försäkringskassan är ganska komplicerad och det är viktigt att man fyller i dokumenten på rätt sätt för att få snabbast möjliga hjälp.  Om det är så att du behöver mindre än 20 timmars assistans i veckan så ska du vända dig till din kommun, om du däremot behöver mer än 20 timmar per vecka så sker ansökningen hos Försäkringskassan. Men du kan skicka din ansökan till både kommun och till Försäkringskassan. Det här kan rentav vara att rekommendera.

Hjälpbehovet

Det som både kommun och Försäkringskassan ser på är det så kallade hjälpbehovet. Det här betyder att man vill ha reda på om den funktionsnedsatte behöver hjälp med saker som att:

  • Äta
  • Ta hand om sin hygien
  • Klä på sig
  • Kommunicera med andra
  • Röra på sig

Det här är grundläggande behov som då de inte kan klaras av anses ge skäl till assistans.

Det är ditt val

Kom ihåg att valet av assistans är ditt. Du får själv bestämma vem som ska ge dig den personliga assistansenoch hur pengarna som du får från Försäkringskassan ska betalas ut. Det går att få ytterligare vägledning om personlig assistans både från Försäkringskassan och kommunen och du kan givetvis kontakta oss på TRF Assistans med frågor omkring val av assistans och ansökning av ersättningshjälp.

Ge inte upp!

Kom ihåg att det lönar sig att vara ihärdig. Det är sant att det inte är lätt att hantera en situation där ett barn eller en familjemedlem behöver hjälp och det kan kännas överväldigande med pappersarbetet som det här innebär. Det här är dock något som kommer att löna sig då man väl får den professionella hjälpen som förändrar livet för den med funktionsnedsättning och för resten av familjen.