Om TRF

Om oss

TRF Assistans startades 2010 och har sedan dess administrerat personlig assistans samt ledsagning och avlösarservice i Stockholms stad. Företaget består av engagerade och erfarna medarbetare som brinner för sitt arbete och vill göra skillnad. Vi har över 10 års erfarenhet inom vård och omsorg, med specialitet i personlig assistans. Vi har ett humanistisk synsätt som genomsyrar vårt arbete.

Vår vision är att

  • Vara bäst på personlig assistans
  • Ha de nöjdaste kunderna
  • Göra skillnad även för andra barn med funktionsnedsättningar (länk)
  • Uppfylla våra löften om att erbjuda trygghet, respekt och frihet.


Trygghet:

Både som assistansanvändare och som assistent  måste man känna trygghet. Trygghet mot assistanssamordnare och mot varandra. Trygghet är en av de fem behoven som en människa behöver för att kunna utvecklas, enligt psykologen Abraham Maslow.  Alla människor behöver någon sorts trygghet. För en assistansanvändare är behovet av trygghet lika viktig och stor som behovet ett barn eller en vuxen har i sin omgivning. Som assistent måste man ge den tryggheten för att denne ska kunna utvecklas i sin vardag och sina relationer med andra. Vi tycker att tryggheten mellan assistansanvändare – assistent – samordnare är oerhört viktigt för att komma vidare och respektera varandra.

Respekt: 

Respekt är något som alla borde ha gentemot varandra. När man känner sig trygg i varandras sällskap är det mycket enklare att respektera varandra och varandras åsikter/värderingar/handlingar etc. Att assistenten accepterar att Du vill ha något på ett visst sätt olikt från assistentens sätt är att visa respekt. Att Du inte har för orimliga krav på assistenten är att visa respekt. Att en samordnare är lyhörd och uppmärksam mot Dig och dina assistenter är att visa respekt. Respekt kan återspeglas i nästan alla våra handlingar därför är det jätte viktigt att respekt visas i förhållande til varandra och alla andra runt omkring. När man respekterar varandra så pass mycket så kan man även ge varandra en frihet.

Frihet: 

Varje människa ska känna sig fri för att kunna leva självständigt samt leva ett värdigt liv. Man har rätt att bestämma över sitt eget liv vare sig man har en funktionsnedsättning, är äldre eller är full frisk. För många assistansanvändare kan den friheten tas ifrån en när de är i behov av en annan människa som ska agera deras förlängda arm, deras talan. Vi vill att alla ska känna sig fria att säga, tycka, tänka och agera på sitt eget sätt. Du måste ha friheten att själv bestämma vem som ska arbeta hos Dig eller vem som ska samordna din assistans.

Med tryggheten, respekten och friheten vet vi att man kan komma långt och leva ett värdigt liv som assistansanvändare, vilket är oerhört viktigt för oss på TRF Assistans.

Välkommen till TRF Assistans.