Ledsagning & avlösarservice

Stöd & ledsagning till personer med bland annat Aspergers syndrom.

Med ledsagning så kan den som lever med en funktionsnedsättning få möjligheten att ta sig ut och vara med på aktiviteter. Avlösarservice fungerar i likhet med ledsagning men här är det föräldrar och anhöriga som avlöses för att få en paus.

Personer som behöver stöd för att klara av vardagens uppgifter kan dra stor nytta av en ledsagare som gör det möjligt att delta i olika aktiviteter. Det kan vara så enkelt som att man vill gå på bio men inte klarar detta utan att någon kommer med. Då kan en ledsagare rycka in och följa med. Barn och personer med Aspbergers syndrom eller autism är ett exempel på individer som behöver hjälp med ledsagning eller avlösarservice.

Skillnaden mellan ledsagare och avlösare

En del vet inte vad skillnaden mellan en ledsagare och en avlösare är men det här är egentligen rätt så enkelt. En ledsagare kommer för att hjälpa barnet eller den vuxne och det oavsett vem som finns runtomkring, medan avlösaren har en annan typ av funktion, nämligen att avlösa föräldrar och anhöriga. För föräldrar som tar hand om ett barn med funktionsnedsättning så kan det vara välkommet med pauser från detta intensiva arbete. Man kanske vill komma iväg och träna en stund, eller så ägnar man kanske tiden med andra barn i familjen som behöver få lite extra uppmärksamhet.

En bra ledsagare

För att en ledsagare eller avlösare ska ge bra service så gäller det att personen:

  • Upplever ett verkligt engagemang
  • Är kreativ
  • Har tålamod

När de här egenskaperna finns hos ledsagaren så får man för det mesta en situation som är mycket positiv och konstruktiv. Många gånger så är det så att man låter den som behöver hjälpen planera tillsammans med ledsagaren om vad som ska göras, och det är inte sällan så att ledsagaren själv får komma med förslag på aktiviteter.

Bra aktiviteter

Vad man gör under ledsagningen är individuellt men det råder verkligen ingen brist på aktiviteter. Det är vanligt att man sysslar med träning eller att man ger sig ut på trevliga utflykter tillsammans. Med ledsagningen så får den med funktionsnedsättning möjlighet att leva ett normalt liv med inslag av sport, nöje och annat som vi alla tar för givet. Avlösaren ger föräldrarna samma möjligheter.

Vi på TRF Assistans jobbar med duktiga och professionella ledsagare som klarar av ledsagning och avlösarservice på ett mycket smidigt och bra sätt. Vi vet att erfarenheten är otroligt viktigt men att det också är av betydelse att kommunikationen mellan den som behöver stödet och ledsagaren fungerar som det ska. Därför är vi noga med att ledsagaren är rätt person för uppdraget innan vi påbörjar ett samarbete.