Länkar

Rättigheter för personer med funktionsvariation

https://kunskapsguiden.se/omraden-och-teman/funktionshinder/rattigheter-for-personer-med-funktionsnedsattning/

Försäkringskassan – assistansersättning

Vuxna 

https://www.forsakringskassan.se/wps/portal/privatpers/funktionsnedsattning/assistansersattning

Barn

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/om-ditt-barn-har-en-funktionsnedsattning/assistansersattning