Länkar

FN´s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna/vilka-rattigheter-finns-det/rattigheter-for-personer-med-funktionsnedsattning

 

Om yrket personlig assistans

http://www.jaggillarmittjobb.se/index.html

 

Försäkringskassan – assistansersättning

https://www.forsakringskassan.se/wps/portal/privatpers/funktionsnedsattning/assistansersattning