Fadder

Hjälp oss förändra världen!

Vi på TRF Assistans har valt att agera, därför kommer Du som kund ta över ett fadderskap för ett barn med funktionsnedsättning i en barnby hos SOS Barnbyar. Med detta vill vi förändra världen, från små steg till stora framsteg. Det du gör härifrån kan rädda någon annans liv någon annanstans. 

I Sverige har vi rätten till personlig assistans men har andra personer med funktionsnedsättning i andra länder samma rättighet? Tyvärr, det har inte alla. Barnen drabbas värst och ibland även bortslängda eller gömda av familjen och omgivningen. Vi arbetar därför med att ge bättre möjlighet och livskvalite åt de personer som bor i länder utan rätten till personlig assistans eller rätten till ett värdigt liv. Varje kund hos oss kommer att överta ett fadderskap hos SOS Barnbyar för barn med funktionsnedsättningar. TRF Assistas står för alla kostnader och kunden kommer då följa det barnets utveckling och ha personlig kontakt med det barnet som denne blir fadder till. Många bäckar små men vi anser att även med en sådan liten insats kan man förändra ett barns liv till det lite bättre. Alla möjligheter och rättigheter är inte lika självklara för alla hela världen över, men vi vill åstadkomma något bra istället för att bara blunda för det och se förbi det tragiska.

Fördelen med detta fadderskap är att man ger ett bättre liv åt andra barn i samma situation fast på andra sidan jordklotet. Vi vill se till att barnet,  med vår hjälp, får ett mer stabilt och värdigt liv.

Som fadder kommer man få information om barnet och dennes livssituation och utveckling i den barnby barnet bor.

Förutom livskvalite åt dig, ser vi till att ge livskvalite åt någon annan individ som med lite hjälp kan uppnå samma livskvalite som du. Vad är bättre än den känslan att just Du kan bidra med att ett annat barn har det mycket bättre med din hjälp härifrån? Att veta att det barnet kommer att ha tak över huvudet och personer som bryr sig om denne och dennes utveckling och livskvalite? Med ett gott samvete kan man leva ännu bättre.